Túi Zipper

Túi zipper (loại lớn)

Túi zipper (loại lớn)

Túi zipper loại lớn tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper loại lớn theo yêu cầu của khách hàng theo

Túi zipper (loại trung bình)

Túi zipper (loại trung bình)

Túi zipper loại trung bình tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper loại trung bình theo yêu cầu của khách

Túi zipper (loại nhỏ)

Túi zipper (loại nhỏ)

Túi zipper loại nhỏ tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper loại nhỏ theo yêu cầu của khách hàng theo

Túi zipper viền đỏ

Túi zipper viền đỏ

Túi zipper viền đỏ tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper theo yêu cầu của khách hàng theo kích thước,chất

Túi zipper viền trắng

Túi zipper viền trắng

Túi zipper viền trắng tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper theo yêu cầu của khách hàng theo kích thước,chất

Túi zipper theo yêu cầu

Túi zipper theo yêu cầu

Túi zipper theo yêu cầu tại Hà Nội Công ty TNHH đầu  tư & sản xuất Thái Hưng chuyên cung cấp sản phẩm túi zipper theo yêu cầu của khách hàng

Hotline: 0986 019 870